nyheter

Naturpasset höten 2018
Läs mer. . .

Inbjudan Saab AKTIV Bowling 2018
Läs mer. . .

Inbjudan Saab AKTIV Cykelmästerskap 2018
Läs mer. . .

Startkort för MÅ BÄTTRE våren 2018
Läs mer. . .

Årsmötesprotokollet AT Fritid 2016

Årsmötesprotokollet Saab AKTIV 2017

Må bättre ny period
motionsperiod i må bättre
JANUARI - JUNI 2018

startkort för VÅREN 2018

För en hälsosam livsstil

AT Fritid är en fritidsförening som vill väcka intresse för och stimulera till regelbunden motion och fritidsaktivitet.

Våra medlemmar finns inom Saabs bolag i Arboga, även Exova ingår i AT Fritid. Du är automatiskt medlem genom din anställning inom ovanstående bolag.

Vi deltar årligen i mästerskap inom Saab AKTIV och FCIF (försvarets Civila Idrottsförbund). Att delta i Saab AKTIV's mästerskap ger möjlighet till att träffa och utbyta erfarenheter med andra anställda inom vår koncern. AT Fritid subventionerar deltagaravgifterna till olika mästerskap.

AT Fritid erbjuder även rabatter vid badet i Arboga, sponsring av hallhyror och motionslopp.